Skóla- og frístundasvið
Læsi og samskipti
Tilkynningarskylda til barnaverndar
Áætlun vegna sérkennslu og sérfræðiþjónustu
Mat á námi og velferð barna
Rýmingaráætlun fyrir leikskólann Sælukot
Jafnréttisáætlun
Viðbrögð við áföllum
Aðalnámskrá leikskóla

Viðbrögð við manneklu

Viðbrögð við meintri óviðeignadi framkomu
STEFNA OG VIÐBRAGÐSÁÆTLUN [LEIKSKÓLINN SÆLUKOT] gegn einelti, kynferðislegri Og kynbundinni áreitni og ofbeldi
Áfallaáætlun leikskólans Sælukots
Bit Stefna